28. ZáŘÍ 2019 | INVALIDOVNA

pořádá InBáze

Festival RefuFest vytváří prostor pro setkání lidí ze všech koutů světa a vyjadřuje solidaritu s uprchlíky. Díky hudbě, tanci, divadlu a různorodým prožitkům poskytuje návštěvníkům příležitost poznat blíže jiné kultury. Cílem RefuFestu je poukázat na to, že Praha je kosmopolitním centrem, kde spolu žijí lidé různých náboženství, národností a kultur. Festival umožňuje návštěvníkům podívat se za hranice stereotypů kolujících ve společnosti a užít si plnými doušky to, co nám různorodost nabízí.

Rok co rok se festivalem snažíme upozornit na význam otevřeného postoje české majority vůči cizincům pro celou společnost. Letos nám však leží na srdci ještě jedna nutná změna. Čím dál tím zřetelněji se ukazuje, že nedáme-li planetě, co jí náleží, můžeme se brzy ocitnout v situaci, kterou už nebude možné měnit. Současný stav životního prostředí je zároveň závažnou příčinou migrace. Každoročně roste počet lidí, kteří musí v důsledku vlivu životního prostředí odejít ze svých domovů. Zatímco v současnosti se podle odborníků týká tento jev minimálně 50 miliónů, do roku 2050 by tento počet mohl dosáhnout až čtyřnásobku. Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

#MENIMEKLIMA


 

Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

Letošní ročník, který se uskuteční 28. 9. v pražské Invalidovně, bude věnován stejnou měrou tématům klimatické krize a uprchlictví. To se promítne nejen v doprovodných aktivitách, ale i v přístupu k realizaci celé akce. V souladu s nastupujícím celosvětovým trendem se jako jeden z prvních festivalů v ČR zaměříme na zajištění udržitelného charakteru celé akce. S podporou specializované agentury jsme si vytyčili několik hlavních cílů, mezi které patří zejména: *omezení jednorázového nádobí *důsledné třídění odpadu za pomoci speciální navigace a tzv. odpadových hlídek *minimalizace hlukového znečištění omezením hladiny decibelů a *podpora festivalové dopravy pomocí MHD. Samozřejmostí je nízkoprahovost festivalu, který je bezplatný, dostupný všem věkovým skupinám a částečně bezbariérový.


Na co darované peníze využijeme:

  • Na minimalizaci využívání jednorázového nádobí

  • Na efektivní zajištění třídění odpadu přímo na akci

  • Na osvětové aktivity týkající se klimatických změn a uprchlictví v průběhu akce

  • Na zajištění nízkoprahové podoby festivalu

  • Na férové honoráře pro vystupující

Každý z nás může přispět ke změně klimatu!


 

Prosba na návštěvníky RefuFestu:

Chceme, aby letošní RefuFest měl co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Pomoci nám v tom můžete i vy. Děkujeme!

  • EKO DOPRAVA. Pro příjezd na festival využijte MHD či spolujízdy. Samozřejmě můžete dorazit i pěšky nebo na kole! Snažte se také minimalizovat používání taxi a Uberu anebo auto sdílejte ve větší skupině.

  • každý kelímek na pivo či limonádu a miska na jídlo, které si přinesete z domova, nám pomůže MINIMALIZOVAT SPOTŘEBU PLASTŮ na festivalu


PROGRAM FESTIVALU


RefuFest 2013, foto by Miloš Potužák (35).jpg
 

Sejdeme se v Invalidovně

 
 
 
 

RefuFest tento rok pořádáme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Iniciativou pro Invalidovnu v nedávno znovu otevřené pražské Invalidovně!

Přijďte se podívat, jak památkově chráněná karlínská barokní dominanta znovu ožívá.

Bezbariérový stup je možný na nádvoří a do části volně přístupných přízemních prostor.


Invalidovna
Sokolovská 24/136
186 00 Praha 8 – Karlín

Zastávka linky metra B „Invalidovna“
Zástavka tramvají linek č. 3, 8, 16, 24 a 25