_darujme-FacebookPost_1200x1200px.png

 kampaň - měníme klimaJe čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

Letošní ročník, který se uskuteční 28. 9. v pražské Invalidovně, bude věnován stejnou měrou tématům klimatické krize a uprchlictví. To se promítne nejen v doprovodných aktivitách, ale i v přístupu k realizaci celé akce. V souladu s nastupujícím celosvětovým trendem se jako jeden z prvních festivalů v ČR zaměříme na zajištění udržitelného charakteru celé akce. S podporou specializované agentury jsme si vytyčili několik hlavních cílů, mezi které patří zejména: *omezení jednorázového nádobí *důsledné třídění odpadu za pomoci speciální navigace a tzv. odpadových hlídek *minimalizace hlukového znečištění omezením hladiny decibelů a *podpora festivalové dopravy pomocí MHD. Samozřejmostí je nízkoprahovost festivalu, který je bezplatný, dostupný všem věkovým skupinám a částečně bezbariérový.


Na co darované peníze využijeme:

  • Na minimalizaci využívání jednorázového nádobí

  • Na efektivní zajištění třídění odpadu přímo na akci

  • Na osvětové aktivity týkající se klimatických změn a uprchlictví v průběhu akce

  • Na zajištění nízkoprahové podoby festivalu

  • Na férové honoráře pro vystupující


Každý z nás může přispět ke změně klimatu!


”Nemůžeme ignorovat to, co se děje kolem nás. Naším festivalem chceme přispět do diskuze na téma přijímání cizinců a minorit do české společnosti a měnit společenské klima k lepšímu. Nad rámec poslání InBáze je pro nás důležitá i otázka změny klimatu v ekologickém smyslu slova. Chceme, aby šel RefuFest příkladem a ukázal, že i festivaly mohou být EKO.”

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze