O REFUFESTU

 

RefuFest je interkulturní festival, který každoročně roztančí Prahu! Přijďte si vychutnat jeho pozitivní atmosféru a pestrý program! Na pátek 27.9 připravujeme neveřejný program pro školy. V sobotu 28. 9. se můžete těšit na neopakovatelné koncerty, doprovodný program, diverzitu života, z něhož vás bude přecházet zrak. Ochutnat šašlik a zapít ho saké? Žádný problém. Poslechnout si kapely, které jste nestihli na letním festivalu? Jste tu správně! Vstupné jako každoročně zdarma, místo něj radost z viděného a slyšeného. To vše v unikátním prostoru, pražské Invalidovny.

Festival RefuFest vytváří prostor pro setkání lidí ze všech koutů světa a vyjadřuje solidaritu s uprchlíky. Díky hudbě, tanci, divadlu a různorodým prožitkům poskytuje RefuFest návštěvníkům příležitost poznat blíže jiné kultury. Cílem RefuFestu je poukázat na to, že Praha je kosmopolitním centrem, kde spolu žijí lidé různých náboženství, národností a kultur. Festival umožňuje návštěvníkům podívat se za hranice stereotypů kolujících ve společnosti a užít si plnými doušky to, co nám různorodost nabízí.

Rok co rok se festivalem snažíme upozornit na význam otevřeného postoje české majority vůči cizincům pro celou společnost. Letos nám však leží na srdci ještě jedna nutná změna. Čím dál tím zřetelněji se ukazuje, že nedáme-li planetě, co jí náleží, můžeme se brzy ocitnout v situaci, kterou už nebude možné měnit. Současný stav životního prostředí je zároveň závažnou příčinou migrace. Každoročně roste počet lidí, kteří musí v důsledku vlivu životního prostředí odejít ze svých domovů. Zatímco v současnosti se podle odborníků týká tento jev minimálně 50 miliónů, do roku 2050 by tento počet mohl dosáhnout až čtyřnásobku. Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

RefuFest je realizován organizací InBáze, z. s. Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. V komunitním centru pro migranty a českou veřejnost v Praze poskytujeme poradenské služby (právní, sociální, pracovní, psychoterapeutické) a komunitní aktivity zahrnující práci s druhou generaci migrantů, práci s rodinami, multikulturní skupiny a osvětovou činnost. Zároveň provozujeme sociální podnik Ethnocatering.


Interkulturní festival RefuFest vytváří prostor pro setkání lidí ze všech koutů světa a vyjadřuje solidaritu s uprchlíky. Díky hudbě, tanci, divadlu a různorodým prožitkům poskytuje RefuFest návštěvníkům příležitost poznat blíže jiné kultury. Cílem RefuFestu je poukázat na to, že Praha je kosmopolitním centrem, kde spolu žijí lidé různých náboženství a národností. Festival umožňuje návštěvníkům podívat se za hranice stereotypů kolujících ve společnosti a užít si plnými doušky to, co nám různorodost nabízí. Nejznámější RefuFest je ten pražský, ale pořádali jsme úspěšné ročníky i v regionech – v Rakovicích a na hradě Točník. V roce 2018 se pražský RefuFest přemístil do Kampus Hybernská, letos se bude konat v prostoru Invalidovny.

Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně!

Letošní ročník, který se uskuteční 28. 9. v pražské Invalidovně, bude věnován stejnou měrou tématům klimatické krize a uprchlictví. To se promítne nejen v doprovodných aktivitách, ale i v přístupu k realizaci celé akce. V souladu s nastupujícím celosvětovým trendem se jako jeden z prvních festivalů v ČR zaměříme na zajištění udržitelného charakteru celé akce. S podporou specializované agentury jsme si vytyčili několik hlavních cílů, mezi které patří zejména: *omezení jednorázového nádobí *důsledné třídění odpadu za pomoci speciální navigace a tzv. odpadových hlídek *minimalizace hlukového znečištění omezením hladiny decibelů a *podpora festivalové dopravy pomocí MHD. Samozřejmostí je nízkoprahovost festivalu, který je bezplatný, dostupný všem věkovým skupinám a částečně bezbariérový.

Na co darované peníze využijeme:

  • Na minimalizaci využívání jednorázového nádobí

  • Na efektivní zajištění třídění odpadu přímo na akci

  • Na osvětové aktivity týkající se klimatických změn a uprchlictví v průběhu akce

  • Na zajištění nízkoprahové podoby festivalu

  • Na férové honoráře pro vystupující

 

RefuFest 2013, foto by Miloš Potužák (26).jpg
RefuFest 2013, foto by Miloš Potužák (47).jpg